Hendrik Leene

Hij was werkzaam aan de faculteit godsgeleerdheid van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 1980 professor. Hij lijkt een specialist van het bijbelboek Jesaja te zijn. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan:

Artikelen

• De stem van de knecht als metafoor. Beschouwingen over de compositie Jesaja 50, 1e druk, J.H. Kok, Kampen, 1980 (dit is zijn inaugurale rede);

• Leene, Hendrik: De vroegere en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja. -  Amsterdam: VU Uitgeverij 1987. XII, 331 S.  ThRv 89, 1993, Sp. 449 (Prof. Dr. Antoon Schoors)

• P. van Midden The New Things Eschatology in Old Testament Prophecy. Festschrift for Henk Leene. Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities. 312 pag. • 2 pictures • Maart 2002 90-423-0190-2

• Renkema, J.. vertaald en verklaard.. Klaaglieder. Commentaar op het Oude Testament. Redactie C.Houtman, H.Leene, J.C.de Moor, e.a.. Kampen. Kok. 1993. 8°. 461pp. Or.linn.met st.omsl.

• Leene, H., "Blowing the Same Shofar: An Intertextual Comparison of Representations of the Prophetic Role in Jeremiah and Ezekiel," in J.C. de Moor, ed. The Elusive Prophet: The Prophet as a Historical Person, Literary Character and Anonymous Artist. OudTestamentischeStudien 45; Leiden: Brill, 2001: 175-98.

• Leene, H. (1992) "Jeremiah 31,23-26 and the Redaction of the Book of Comfort," ZAW 104, 349-63.

• Leene, H.  (1984) "Isaiah 46:8--Summons to Be Human?"   JSOT 30:111-121.

• Leene, H. ()"History and Eschatology in Deutero-Isaiah," pp. 223-249.

• Leene, H. () "Das Neue in der Prophetie: Antwort an Reinhard G. Kratz", Prophetie in Israel. Beiträge des Symposiums "Das Alte Testament und die Kultur der Moderne", 27.

• Barnard, G. Heitink, & H. Leene (Eds.), Letter en feest. In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie  (pp.129-142). Zoetermeer: Meinema. 

• Prophetie in Israel: Beitrage des Symposiums: "Das AlteTestament und die Kultur der Moderne", anlasslich des 100.Geburtstag Gerhard von Rads (1901-1971), Heidelberg, 18. -21. Oktober 2001 / Reinhard G. Kratz ; Hendrik Leene ;Christopher R. Seitz ; e.a.  Munster : Lit, 2003

• Leene, Hendrik. "Ezekiel and Jeremiah: Promises of Inner Renewal in Diachronic Perspective." Pages 150-75 in Past, Present, Future. Leiden: E.J. Brill, 2000

• Leene, H. (Amsterdam, Netherlands) Some reflections on a computerized survey of analogies between Is 40-66 and the Psalms of Jhwh's Enthronement


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)