Iris Leene

Zij is op 26 november 1997 gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het proefschrift getiteld Innovatie bij gemeentelijke sociale diensten: een empirische verkenning naar de invloed van interorganisationele communicatiepatronen op de totstandkoming van beleidsvernieuwingen. bij de faculteit Bestuurskunde.

Publicaties:

• Leene en A.H. Dekker (1996) Grensoverschrijdende samenwerking: reëel of niet? Blad Bestuurskunde 5:7, pp330-338

• Blauw, W., Kerstens, R., van der Meulen, M., & Leene, I. (2002). De toegevoegde waarde van interorganisationele cliëntvolgsystemen in sociaal activeringsbeleid. Utrecht: NIZW, Fontys en VWS.

• Blauw, W., P. Jans, I. Leene (2002) Productbepaling en kostprijsberekening sociale activering. Een handreiking voor de welzijnssector. Implementatieversie, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), Utrecht.

• Buurtgerichte sociale activering : methodiekbeschrijving voor een gebiedsgerichte aanpak / Thomas Freitag, Iris Leene, Carel Tenhaeff. - Utrecht : NIZW, 2003. - 205 p. fig., lit. opg. – ISBN 9059570472 [plaatscode : 68133 frei] 

Buurtgerichte sociale activering is een methodiek voor lokale overheden, maatschappelijke organisaties en particuliere instellingen. De methode voegt aan de gebruikelijke sociale activeringspraktijken drie elementen toe: een vraaggerichte benadering op buurtniveau, samenwerking met lokale organisaties en inbedding in een gebiedsgerichte vorm van sociale activering. In deel 1 een beschrijving van de  werkwijze, deel 2 biedt een set instrumenten voor deze werkwijze.


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)