Welkom

Welkom op de web-site van de Leene stamboom. Op deze web-site staan de resultaten van mijn onderzoek naar personen met de familienaam Leene. Ik verzamel allerlei gegevens over personen met deze achternaam door voornamelijk op Internet te zoeken.

Belangrijkste doelstelling is het vinden van de relatie tussen al die personen: de stamboom. Momenteel heb ik twee belangrijke takken gevonden: de katholieke tak en de protestantse tak. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere takken buiten Nederland: de Lost Tribes. Hoe een en ander samenhangt weet ik nog niet.

Inmiddels heb ik ook allerlei biografische informatie over leden van de familie gevonden. Dit is te vinden onder de link beroemdheden.

Haagse en Kampense tak

Inmiddels zijn de DNA-gegevens van mijn Kampense tak goed doorgraven. En tot op heden nog geen enkele verbinding gevonden met de Haagse Leene-tak. Het lijkt erop dat er geen relatie is te vinden via de DNA-gegevens.

Voorvader status

Regelmatig controleer ik of er meer informatie beschikbaar is over de oorsprong van mijn Y-chromosoom. De situatie is nu dat na de DF27-mutatie, de Y152744-mutatie is gevonden (via BY159700). Helaas zijn er geen nieuwe mutaties gevonden de laatste zes maanden.

Op YFull is er nog sprake van personen uit de UK (1), Schotland(5) en Zwitserland (2).

Op FamilyTreeDNA zijn er 12 personen gevonden waaronder uit Frankrijk (2), Zwitserland(1), Engeland (1), UK(1),  en Schotland(4). De Fransen hebben de achternaam Provost.

Op Geneanet ben ik inmiddels iemand tegengekomen met dezelfde mutatie met een oudste voorvader uit Italie.

Ik ben steeds in de verwarring rond de naamgeving van deze mutaties, dus een overzicht zoals deze op verschillende sites benoemd word:

Datum mutatie YFull FamilyTree Test op Yseq
2650 BCE R-DF27 R-DF27 DF27/S250 (positief)
2550 BCE onbenoemd R-ZZ12_1 impliciet positief
- R-BY159700 onbenoemd impliciet positief
1750 BCE R-Y151233 R-BY70330 Y152744/BY159930 (positief)
1650 CE R-Y227154 R-BY193215 BY193229 (negatief)
1750 BCE onbenoemd R-FTD38007 impliciet negatief
1750 BCE onbenoemd R-FTA15286 impliciet negatief
1150 CE R-Y151231 R-PH81 FT118655 (negatief)

DNA-stamboom

DNA-stamboom

De uiteindelijke doelstelling van de gecombineerde stamboom-/DNA-analyse, is het verkrijgen van een DNA-stamboom. De DNA-stamboom geeft aan van wie elk stukje DNA geërfd is. Aangezien er 22 chromosoomparen zijn moet dit per chromosoom bekeken worden. Merk op dat er sprake is van van paren: elke chromosoom bestaat uit twee delen: één deel komt van de vaderskant en één deel van de moederskant.

De site myHeritage helpt bij het zichtbaar maken van de oorsprong an elk chromosoom, mits de informatie beschikbaar is. De eerste stap is het vinden van personen die, èn een DNA-analyse hebben gedaan, èn een gemeenschappelijke voorouder hebben. Is er zo’n persoon gevonden dan kan worden gekeken of er een DNA-overlap bestaat, op welk chromosoom, en op welke posities op het chromosoom.

Een grafiek met een horizontale as de positie op chromosoom 4, van 0 tot de lengte van het chromosoom. Op de verikale as twee gedeeltes: Boven de nul de vaderskant en onder de nul de moederskant. De verikale as geeft aan geeft het aantal personen aan met wie een overeenkomst is gevonden. Er staan zes overeenkomsten aangegeven op verschillende plaatsen op de chromosoom, waarvan éen an de moederskant. De zes overeekomsten komen van vier verschillende voorouders. De overeenkomsten beslaan slechts 19% van het chromossom.

In de bovenstaande grafiek is het huidige resultaat voor chromosoom 4 gepresenteerd. De horizontale as geeft de positie op het chromosoom aan. De verticale as geeft het aantal personen aan met wie een overeenkomst is gevonden. Boven de nul-as staan de overeenkomsten met de vaderskant en onder de nul de overeenkomsten met de moederskant.

Aan de moederkant is er een overeenkomst gevonden aan het begin van het chromosoom. Deze persoon is ook een afstammeling van Samuel Adriaan de Kok en Jozina Kotvis, de overgrootouders van Jannigje. Jannigje heeft dit stuk DNA van hun zoon, Frans Salomon de Kok geërfd. Het is niet mogelijk om te zeggen of het van zijn vader of zijn moeder komt.

Aan de vaderskant zien we drie verschillende overeenkomsten: 

 • Lubbert Willigenburg / Teunisje Aalten, oud-grootouders, via Evert Willigenburg geërfd;
 • Lubbert Willigenburg / Aaltje van de Water, betovergrootouders, via Stijntje Willigenburg geërfd;
 • Gerrit Brink / Stijntje Willigenburg, overgrootouders, via Jannigje Brink geërfd;

Er is een deel van het chromosoom, die zowel rood als groen is. Aangezien rood een voorouder van groen is, kamt dit deel van de vroegere voorouder.

Andersom zou je denken dat DNA van Willigenburg / Aalten (rood) ook zou moeten verschijnen bij de afstammelingen van Willigenburg / van de Water (groen). Helaas is dit deel van het DNA voor deze personen bij de erving verloren gegaan.

Emigratie uit gemeente Sluis

Emigratie uit gemeente Sluis

Het leven in Zeeuws-Vlaanderen lijkt zwaar te zijn geweest. Er lijkt relatief meer kindersterfte dan in Gelderland te hebben plaatsgevonden. Reden genoeg om het eens elders te proberen: in de Verenigde Staten.

Inmiddels heb ik meerdere bloedverwanten gevonden, die de stap hebben gemaakt. Ze zijn naar het platte land van de staat New York getrokken, naar Wayne county.

Het gaat inmiddels om de volgende personen, die in Zeeland zijn geboren en in de Verenigde Staten zijn overleden:

 • Jacob van Lare (1797), 1e graads neef, 4 hoger, is met vrouw en 5 kinderen in 1854 geëmigreerd;
 • Abraham Fremouw (1810) , 1e graads neef, 4 hoger, is na het overlijden van zijn tweede vrouw met zijn zoon Cornelis meegegaan in 1879;
 • Pieter Merssen (1861), 1e graads neef, 2 hoger, is met 1 kind in 1887 geëmigreerd;
 • Izaak de Kok (1870, oudoom, 2 hoger, smitis met zijn vrouw rond 1893 geëmigreerd;
 • Francina Sara de Smit, 1e graads nicht, 2 hoger, is met haar man en 4 kinderen na 1898 geëmigreerd;

Voor degene die niet bekend is met het jargon: 

Broers en zusters van directe voorouders zijn ooms, oud-ooms, groot-oudooms, etc. Kinderen van die ooms zijn 1e graads neven en nichten en kinderen daarvan 2e graads neven en nichten, etc. 

Dan is er ook nog een generatie verschillen. Bovengenoemde persoen zijn twee en vier generaties eerder dan Jannigje geemigreerd.


Wayne County in New York state

De meeste van deze emigranten zijn vertrokken naar Wayne County in de staat New York en gingen aan het werk in de landbouw. https://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_County,_New_York Ongetwijfeld zijn er nog meer vertrokken, want nu heb ik alleen nog maar naar 1e graads familie gekeken.

Met de verhuizing wordt ook vaak de achternaam veramerikaniseerd, zoals Verbrugge naar Verbridge en de Kok naar Cook.

Er zijn ook een paar verwanten vanuit Gelderland naar de VS gegaan, naar Sioux County in de staat Iowa.

Trouwens oma Jannigje kent de verhalen dat grote groepen mensen uit Zeeuws-Vlaanderen zijn vertrokken wegens gebrek aan beschikbare landbouwgrond. Blijkbaar zijn verre familieleden geemigreerd toen zij 6 was.

DNA Jannigje

Inmiddels is het eenvoudige werk voor de analyse van het DNA van Jannigje gereed. Dus tijd voor wat statistieken.

MyHeritage beschikt over 24.131 DNA-samples van mensen die een overlap met het DNA van Jannigje hebben. Ter vergelijking: ik heb een overlap met 4.509 mensen. Dus 5 maal zo veel. Ik vraag me af of er meer emigratie naar de VS heeft plaatsgevonden dan in mijn tak.

Helaas hebben we geen idee hoe deze mensen aan elkaar gerelateerd zijn. Er wordt wel aangegeven welk stukje DNA overlapt, maar we hebben (nog) geen DNA-stamboom, dus daar komen we niet veel mee verder. 

Bij het zoeken naar de herkomst van een DNA-overlap moeten we gebruik maken van de stambomen die op MyHeritage gepubliceerd zijn. We moeten op zoek naar overlap tussen de stamboom van Jannigje en van die 24 duizend mensen. 

Gelukkig helpt MyHeritage hier bij. Voor elke persoon met een DNA-overeenkomst wordt ook aangegeven of er een overeenkomst is met de stamboom. Dit werkt met name voor stambomen met gezamenlijke voorouders. Veel stambomen zijn niet uitgewerkt en dus is de overlap niet bekend. Als de overlap bekend is, is het vrij makkelijk te achterhalen hoe die andere persoon met die voorouder is gerelateerd. Op deze manier heb ik 34 mensen kunnen plaatsen in de stamboom van Jannigje. Elk van deze 34 mensen heeft een voorouder met Jannigje gezamenlijk.

Een overzicht:

 • ouders: 1 persoon (achternicht)
 • grootouders:  1 persoon (1e graads nicht)
 • overgrootouders: 13 personen (2e graads neven en nichten)
 • betovergrootouders: 5 personen (3e graads neven en nichten)
 • oud-ouders: 4 personen (4e graads neven en nichten)
 • oud-grootouders: 8 personen (5e graads neven en nichten)
 • oud-overgrootouders: 0 personen

Hierbij zijn de diverse takken op een hoop gegooid. We kunnen ook kijken van welke voorouder er nakomelingen gevonden konden worden:

 • van Ginkel/Kok (2/3): 1 persoon
 • van Ginkel/Brink (3/4): 1 persoon
 • van Ginkel/Hogeweg (7/8): 8 personen
 • Brink/Willigenburg (10/11): 5 personen
 • van Ginkel/Donkersteeg (16/17): 2 personen
 • Willigenburg/van de Water (22-23): 2 personen
 • Kotvis/van de Luijster (26-27): 1 persoon
 • Brink/Ravenhorst (40/41): 3 personen
 • Camerbeek/Creunen (42/43): 1 persoon
 • Hendrikz/Tonen (66-67): 2 personen
 • van Sonen (81): 2 personen
 • van RavenHorst/van de Vliert (82-83): 2 personen
 • Willigenburg/Aalten (88/89): 3 personen

Merk op dat van de Kok-tak er slechts 1 persoon getraceerd kon worden (via Kotvis/Luijster).


Vreemd resultaat

Ik ben druk bezig de DNA-relaties van Jannigje aan het doorgraven en ben zo een vreemd resultaa tegengekomen. Een vrouw heeft een zelfde DNA-segment op chromosoom 20. Ik heb haar echter nog niet kunnen plaatsen in de stamboom van Jannigje. 

Ze heeft daarentegen wel een verbinden met mijn stamboom. We delen een voorouder die geboren is in 1685 in Leiden. We hebben echter geen DNA gemeenschappelijk.

Bij de zoektocht naar deze persoon, kwam ik bij toeval wel iemand tegen met dezelfde achternaam. Dit is waarschijnlijk haar dochter, die wel DNA-verlap heeft met mij (0.2%). Het kan zijn dat deze overlap toeval is, omdat het maar heel klein is. Deze dochter heeft geen DNA-overlap met Jannigje. 

Hopelijk kom ik meer te weten over de oorsprong van dit stukje overlap-DNA, zodat ik meer vertrouwen krijg in dit resultaat.

Betere etniciteit

Het is duidelijk dat de etniciteit van MyHeritage niet erg nuttig is. Daarom de etniciteit van Jannigje maar eens beter uitgezocht en gepresenteerd.

EtniciteitJannigjeProvincies

Dit levert de bovenstaande grafiek op: Zeeland, Gelderland en Utrecht. En dat tot de geboortedata van de oud-grootouders (1696-1763). Nog verder terug ontbreken te veel gegevens.

De geboorteplaatsen lijken vaak in dezelfde gemeentes te liggen. Dus nog een grafiek:

EtniciteitJannigjeGemeentes

De meest voorkomende gemeente is Sluis op WestZeeuws-Walcheren. Alleen de oud-grootouders en oud-ouders komen uit andere gemeentes in Zeeland. Bij de andere tak komen de gemeentes Ede, Leusden, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel het meest voor. Dit is beter te zien op een kaartje vooral als je niet weet waar die Gemeentes precies liggen.

Aantal geboortes voorouders Jannigje

De concentratie van de maternale en paternale lijn zijn zo nog duidelijker te zien.

MyHeritage etniciteit

MyHeritage doet een analyse van de oorsprong van (alle?) voorouders.

Voor mij is de analyse 77.8% Noord- en West-Europees, 20.4% Scandinavisch en 1.8% Grieks en Zuid Italiaans.

MyHeritageEtniciteitArnaud

Waarom geven ze deze resultaten? Voorzover ik kan zien heb ik geen voorouders uit Italie of Griekenland. En ik heb slechts 1 persoon gevnden die in Denemarken is geboren. Waarschijnlijk bedoelt MyHeritage dat personen met vergelijkbare DNA, nu in die gebieden wonen. Dan zijn er relatief veel naar Scandinavië vertrokken. Vooralsnog heb ik geen nakomelingen in die gebieden gevonden. Dus het lijkt me meer dat er relatief veel personen uit Scandinavië of Griekenland op zoek waren naar hun voorouders.

Het resultaat voor mijn schoonmoeder is nog minder te begrijpen: 86.9% Engels, 11.2% Scandinavisch en 1.9% Meso-Amerikaans en Andes.

MyHeritageEtniciteitJannigje


 Geen enkele voorouder komt uit die streken, dus het betreft personen die nu ng leven en hun DNA bij MyHeritage hebben laten onderzoeken. Inderdaad ben ik nakomelingen in Zweden tegengekomen en in de Verenigde Staten tegengekomen. Kortom veel emigratie bij de voorouders. Op basis van stambomen geeft MyHeritage aan dat de engelse verbinding al vanaf 1600 plaats heeft gevonden. Bij mijn voorouders is dit trouwens niet het geval.

MyHeritage heeft wel de verbinding met Nederland gelegd, maar geeft aan dat deze op minder DNA-tests is gebaseerd. Ik neem dus aan dat deze resultaten in de toekomst nauwkeuriger worden.

Y151233

In 2018 heb ik een eerste onderzoek laten uitvoeren naar de oorspong van mijn Y-chromosoom. Inmiddels is dat alweer een paar jaar geleden en er is meer kennis.

Ter herinnering het onderzoek bleef toen steken op de DNA-mutatie DF-27. Onderzoek naar archeologisch DNA wijst erop dat de persoon, die deze mutatie heeft geintroduceerd waarschijnlijk op het Iberisch schereiland woonde.

En inderdaad de geografische verspreiding van personen met deze mutatie vertoond een piek in Spanje.

DF27 geografische distributie

Sinds de DF27-mutatie hebben er veel  meer mutaties plaatsgevonden. Op YFull zijn al honderden latere mutaties te zien. Dit is veel meer dan in 2018. De vraag is dus of er een nieuwe mutatie gevonden is die met mijn DNA matcht. 

Ik heb het analyse bedrijf Yseq gevraagd om een nieuwe analyse uit te voeren met hun DF27-analyse. Deze analyse bekijkt de (belangrijkste?) mutaties na de DF-27 mutatie.

En succes!

Bij mijn DNA is de mutatie Y152744 ontdekt. Op YFull wordt dit de mutatie Y151233 genoemd. Volgens mij betekent dit dat er 10 mutaties tegelijktijd hebben plaatsgevonden. Na deze mutatie zijn er nog drie andere mutaties gevonden. De geografische distributie van deze mutatie is nog onbekend.

Y151233distributie

Op YFull zijn nu alleen een paar personen in Schotland gevonden en twee in Zwitserland. Er moet aan dit plaatje dus nog een Nederlandse tak aan worden toegevoegd.

Alle bekende wijzigingen na Y151233 zijn onderzocht, maar geen van deze is in mijn DNA gevonden. Kortom we moeten wachten op de ontdekking van andere takken voor we meer weten. Ik zal over een paar jaar opnieuw onderzoek laten doen.

Eigenlijk zou ik mijn hele DNA in kaart moeten laten brengen en ook een deelnemer worden van YFull. Dan draag ik ook bij aan verder onderzoek.


Status

Inmiddels ben ik op 6 augustus de 6.000 geregistreerde personen op MyHeritage overschreven. Een mogelijkheid om even de balans op te maken. De meeste van deze 6.000 personen zijn mogelijke DNA-verwanten en aangetrouwde personen. Het zijn mogelijke verwanten, want het kan zijn dat er geen DNA meer gemeenschappelijk is. Aangezien ik niet alle levende personen op MyHeritage kan vinden, zijn het er in de werkelijkheid nog meer.

Als ik de aangetrouwde personen verwijder dan blijven er 3.136 personen over. Dat is minder dan ik verwacht zou hebben. Er zijn namelijk behoorlijk wat DNA-verwanten, die niet getrouwd zijn.

Van deze 6.000 personen hebben er 134 een MyHeritage account. En van deze 134 zijn er 64 mogelijke DNA-verwanten. Kortom 1% van mijn DNA-verwanten moet op MyHeritage te vinden zijn.

Slechts 34 van de 64 hebben ook daadwerkelijk een DNA-profiel op MyHeritage beschikbaar gemaakt.

Er blijft dus nog heel wat te zoeken met 4237 DNA-matches op MyHeritage.


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)