Nieuws


Iberisch schiereiland

Zo’n 4200 jaar geleden zaten de voorouders van Leene waarschijnlijk op het Iberisch Schiereiland, en dan met name rond Baskenland. De mutatie die dit aangeeft heet DF27 (S250). Mensen met deze mutatie zijn dus voornamelijk te vinden in Noord-Spanje en Zuid-West Frankrijk.

Map of haplogroup R1b-M269 in West-Europe and in the Mediterranean basin

Deze resultaten zijn zeer recent. De mutatie is pas in 2012 ontdekt en in 2017 werd de geografische verdeling duidelijker. Dit betekent dat de verdeling slechts op een beperkt aantal personen is uitgevoerd. Het kan dus nog wat aangepast worden.

De vraag is nu hoe deze voorouder in Nederland terecht is gekomen. Een voor de hand liggende suggestie is dat het een Spanjool was, die met de legers van Alva is meegekomen. Dit is echter een vrij recente gebeurtenis en zegt niets over wat er in die 4000 jaar is gebeurd. Bovendien het spaanse leger bestond voornamelijk uit huurlingen uit midden-Europa.

Dus er moet verder gegraven worden. Er zijn recentere mutaties bekend, die na de DF27-mutatie hebben plaatsgevonden. Ik heb hiervoor de DNA-testen aangevraagd. Hopelijk kan dan bepaald worden hoe het traject tussen Spanje en Nederland heeft plaatsgevonden.

Ik vrees echter dat er onvoldoende gegevens over de verspreiding van deze recentere mutaties zijn. Maar dan is er tenminste wel een steentje bjgedragen aand het onderzoek hiernaar.

Genetische genealogie

Voor mijn verjaardag kreeg ik een genetisch voorouders test, uit te voeren door 23andme. En inmiddels heb ik de resultaten binnen. De test laat je zien waar alle voorouders vandaan komen, waar de moederlijn vandaan komt en waar de vaderlijn vandaan komt.

Voor de belangstellenden, ik ben 66% noordwest Europees, 27% Zuid-europees en de rest is Sardijns, Arabisch en Noord-Slavisch. Volgens mij is dit vergelijkbaar met de meeste West-europeanen, het is een mengeling van van alles. 

Mijn moederlijn lijkt te zijn ontstaan in de Kaukasus zo’n 5000-10.000 jaar terug, wat daarna is gebeurd is onduidelijk en lijkt extra onderzoek noodzakelijk te zijn. In de stamboom blijf ik steken in Deventer rond 1750.

Voor deze site is de vaderlijke lijn interessanter. De analyse geeft aan welke veranderingen in het Y-chromosoom gevonden zijn. Dit Y-chromosoom wordt geërft van vaderskant en geldt daarmee voor allen, die een mannelijke Leene als voorouder hebben. Let wel dit geldt alleen voor de Leene’s, die hun voorouders in Kampen hebben.

De Y-chromosoom analyse van 23andme geeft aan dat de Kampense Leene’s behoren tot haplogroep R-P311. Deze groep begon 275.000 jaar terug in Oost-Afrika (haplogroep A), veranderde vervolgens 76.000 geleden op het arabische Schiereiland in haplogroep F-M89. Vervolgens trokken deze voorouders naar Centraal Azië (Haplogroep K-M9) en naar de rest van Europa/Azië 20.000 jaar geleden (Haplogroep R-M343). De Haplogroep R-M269 kwam 10.000 jaar geleden in Europa aan en veranderde in Haplogroep R-P311.

Dan zijn we 400 generaties terug. De voorouders hebben zich daarna verspreid in diverse europese richtingen. Maar de richting kan niet uit de 23andme resultaten gehaald worden. Na P311 hebben nog diverse mutaties in de genen plaatsgevonden, die de afkomst van de Leene’s nog specifieker kunnen maken.

Na P311 hebben zich 4 grote mutaties plaatsgevonden (S21/U106, P312/S116, A8051 en DF100/S1194. Hiervan kan ik alleen S21/U106 uitsluiten (de proto-germanen). Dit is trouwens een grote groep. Van de overgebleven drie mutaties vertegenwoordigd P312 de grootste groep personen.

Hoewel het 23andme onderzoek niet naar het P31-gen heeft gekeken, heb ik de resultaten iets specifieker kunnen maken: P312? DF27? U152- L21- DF19- L238- DF99- U106-. Dat wil zeggen na de mutatie P311, is waarschijnlijk de mutatie P312 opgetreden. Maar als mutatie P312 is opgetreden, dan weet ik dat U152, L21, DF19, L238, DF99 en U106 NIET zijn opgetreden. U152 is een italo-gallische tak, L21 een atlantische keltische tak en L328 een scandinavische tak. De andere takken zijn wat minder belangrijk.

Kortom ik kom niet verder. In eerste instantie heb ik nu een tweede test besteld om DF27 te onderzoeken. Dit is een grote en dus meest waarschijnlijke tak onder P312. Eerst hier de resultaten van afwachten anders moet ik alles onder P311 laten onderzoeken.


De Buks

In het Leidsch Dagblad van 11 augustus 1914 staat een gebeurtenis in Warmond, waarin een Leene figureert:

Screen Shot 2017-05-24 at 15.59.59


Het betreft hier Johannes Paulus Leene (1871 - 1939) die een café/hotel beheerde in Warmonderhek.

Ongeluk tweeling

In het Leidsch Dagblad van 18 juni 1914 vond ik het volgende bericht:

2581


Dit heeft betrekking op Harm Leene (1866 - 1938) en zijn tweeling Jentina (1906 - 1945) en Wilhelmina Maria (1906 - 1999). Ik weet niet welke van de tweeling het ongeluk overkwam, maar ze heeft het in ieder geval overleefd.

Huize Den Deijl

Hendrik Gerardus Leene (1847-1930) is meerdere malen vermeld als “tapper, kastelein of koffiehuishouder”. Waar hij deze beroepen uitvoerder was niet vermeld. Dankzij verschillende advertenties in het Leidsch Dagblad weten we nu dat hij uitbater was van Huize Den Deijl.

HuizeDenDeijl


Dit restaurant werd ook gebruikt voor allerlei vergaderingen en bijeenkomsten. Zo was er op 3 augustus 1898 een verkoop van nog op het land staande aardappelen.

2544


De advertentie wekt de indruk dat Hendrik Gerardus eigenaar was van deze aardappelen. Moest hij allerlei dingen naast de koffie doen om bij te verdienen? Of stak hij zich vaker in allerlei zaken? In ieder geval moest hij op 18 december 1900 faillissement aanvragen.

Leene Schoenen

De winkel Leene Schoenen in Harderwijk heeft een nieuwe eigenaar. Het is apart dat de winkel nog steeds naar de oprichter Leene vernoemd is, ondanks dat er al een tijdje geen Leene meer de bewindsouder is. In dit artikel in Het Contact staat nog enige info over de geschiedenis van deze winkel:

Leene bestaat al sinds 1892, toen schoenmaker Jan Leene uit Kampen, door een van de oprichters van Veldwijk werd gevraagd naar Ermelo te komen. Hem werd beloofd dat hij het schoenherstelwerk van Veldwijk mocht doen. Hij huurde daarop de veranda van Bakkerij op de hoek van de Leuvenemseweg en het begin van Schoenhandel Leene was een feit.

In 1926 verhuisde Schoenhandel Leene naar het huidige pand dat inde loop van de tijd meermalen werd verbouwd. De winkel ging over van Jan Leene op zijn zoon Hendrik Leene, die in 1934 overleed. Zijn vrouw zette de zaak voort en droeg de winkel 1956 over op haar dochter, Corry De Groot-Leene. Haar man, P. de Groot, overleed in 1966. 


lintje voor Jan Leene (1934) 

Ik las in de Stentor dat Jan Leene, geboren in 1923, op 29 april 2011 lid in de orde van Oranje-Nassau is geworden. Uit dit artikel:

Vanaf 1990 is de heer Leene 15 jaar voorzitter geweest van de Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel. Daarnaast vervulde de heer Leene van 1999 tot 2008 de rol van voorzitter van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond en behartigde op deze wijze de belangen van 50-plussers. Sinds 2000 was hij vanuit deze functie tevens actief binnen de stichting Welzijn senioren Kampen en vervulde hij tijdelijk de functie van penningmeester. Tegenwoordig is de heer Leene op persoonlijke titel secretaris van deze stichting.


Overlijdensberichten

Ik hem weer mijn jaarlijkse overzichten van overlijdens ontvangen van het CBG.

  • Alida Hermina Leene, overleden op 23 jaunira 2013 in Apeldoorn;
  • Aleida Johanna Leene, overleden op 7 februari 2013 in Nieuwegein;
  • Grietje Leene, overleden op 19 augustus 2013 in Harderwijk.

Weida Cornelia Leene overleden

Het Centraal Bureau Genealogie in Den Haag, houdt me jaarlijks op de hoogte van het overlijden van een familielid met de achternaam Leene. Dit jaar ontving ik bericht van het overlijden van Weida Cornelia Leene op  5 juli 2012. Dit soort gegevens mag het CBG pas twee jaar na de gebeurtenis aan mij doorgeven.

Een beetje laat, maar toch mijn oprechte deelneming aan de familieleden.

Geboren Stephanus Frederik Bester

Freek Leene berichtte me, dat zijn dochter Almatine Leene bevallen is van een zoon, Stephanus Frederik Bester, op 25 april jongstleden.

Gefeliciteerd allen!


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)