Nieuws

Slachtoffer Thaikamp

Interneringskaart Eduard Fransiscus Leene

Het blijft me verbazen welke gegevens inmiddels op Internet te vinden zijn. Op GaHetNa.nl kwam ik een archief met Japanse Interneringskaarten tegen. En in deze kaarten een vermelding van Eduard Fransiscus (1916-1943). 

Eduard Fransiscus was werkzaam op een tabaksplantage op Sumatra bij Medan en werd aan het begin van de oorlog opgepakt door de Japanners. Hij is ondergebracht in een kamp op Siam. Daar kwam hij tragisch om het leven bij een bomardement op 15 juni 1943 om 5:20. Een en ander is keurig bijgehouden door de Japanners op deze interneringskaarten.


Straatroof

In het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië van 3 maart 1914 blijkt dat het beroven van toerisiten in Amsterdam van alle dag is:

In de Pijlsteeg te Amsterdam is foor een man aan eene juffrouw een handtaschje ontrukt, inhoudende o.m. een porteminnaie, waarin ruim 750 Mark, een bedrag van pl.m. f 20 aan Hollandsch geld en 3 brillianten ringen.

Omtrent dezen straatroof verneemt de Tel. nader, dat de dader uit wandelen was met de bestolene en haar echtgenoot. Zij hadden met elkaar kennis gemaakt in een café in de Warmoesstraat. De vriend maakte van deze gelegenheid gebruik - of liever misbruik - door, in de Pijlsteeg gekomen, de juffrouw het taschje te ontrukken en het pijlsnel op een loopen te zetten.

Achter het drietal liep een kruier, die de snoode daad had gezien en den dader herkende. Hij gaf van zijn bevindingen kennis aan de politie, die er op uitging om dezen te arresteeren. Men vond hem hedenmorgen in een logement in de Dirk van Hasseltsteeg en kon tevens de hand leggen op twee zijner handlangers, die in het complot betrokken waren.

Het drietal is op het bureau Pietershal in verzekerde bewaring gesteld.

In zijn haastige vlucht had de dader een portemonnaie, inhoudend 90 Mark en ongeveer 20 gulden Hollandsche geld laten vallen. Deze portemonnaie werd door den eerlijken vinder aan het bureau gedeponeerd.

De sieraden en andere geldswaardige papieren van het echtpaar, Rijck geheeten en afkomstig uit Berlijn, zijn voor ‘t grootste deel terecht.

De aangehouden ontkennen alle schuld.

Het zijn drie Rotterdammers, geheeten Van Hees, De Haas en Leene.

Het drietal blijt, tot nader onderzoek, aan het bureau St. Pietershal in bewaring.””

Bij dit voorval blijkt dus een Leene uit Rotterdam betrokken. Volgens mijn gegevens is deze Leene dan of Josephus (1885-1968) of Theodorus (1875-1950) of Zwier Willem (1891-1949) of Gerrit (1894-1950). Alle vier hadden de goede leeftijd en woonden in Rotterdam rond 1914.

Grafzerken

Vrijwilliggers zijn druk bezig alle grafzerken op Nederlandse begraafplaatsen te fotograferen en op Internet toegankelijk te maken op naam. Op 1 april 2012 stonden er zo'n 400.000 zerken online. Zo af en toe bezoek ik deze site om te kijken of er Leene's op staan. Momenteel zijn er 4 namen te vinden:

  • Christina LEENE 07-03-1906 08-12-1992, begraven te Worth Rheden
  • Cornelis Jacobus LEENE 02-04-1912 05-03-1985 begraven te Voorburg 
  • Femma Elisabeth LEENE 21-03-1917 18-05-2002 begraven te Voorthuizen 
  • Gijsbertus LEENE 23-01-1905 19-08-1982 begraven te Breda 


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)