Autocluster 16-17

Is er nu kaas te maken van de gevonden autoclusters die ik nog niet ken? Om dit te bekijken moet ik eerst weten wat het MyHeritage algoritme heeft gedaan. Daarvoor heb ik alle personen bekeken in een cluster om te kijken of deze ook getrianguleerd waren. Dan weet in ieder geval iets over de kwaliteit van de groep die MyHeritage heeft gevonden.

Autocluster16-17

In de bovenstaande afbeelding is deze cluster weergegeven. Elke rij en kolom is een persoon en dezelfde persoon staat op de diagonaal. De gele cellen geven aan dat deze persoon getrianguleerd is. Voor een persoon is dit niet het geval (de witte rij/kolom). Ik weet niet waarom deze persoon aan de autocluster is toegevoegd.

Toen ik dit aan het uitzoeken was bleek er ook een triangulatie met personen te bestaan die ik ken en deel uitmaken van een andee cluster. Dit zijn de gele cellen buiten de cluster. Dus al deze personen hebben (de gele en groene cluster) moeten dezelfde voorouders hebben. Voor de groene cluster was dit generatie 5 en echtpaar 16-17. Het is mogelijk dat de personen van dit echtpaar afstammen. Het lijkt echter waarschijnlijker dat ze afstammen van eerdere voorouders, dwz 32-35 of nog eerder.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)