Dienstmeisje

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 11 november 1907 kwam ik het volgende tegen:

Het 13-jarige dienstmeisje van den heer H. Leene, in de Anegang in Haarlem, is bij het schoonmaken van de ruiten uit het raam der eerste verdieping neergevallen op de binnenplaats.

Hier werd het kind, Sientje Consent genaamd, en wonende in de Scheperstraat, ernstig gewond opgenomen. Ze bloedde uit beide ooren, Dr. I. Van Walt van Praag, die zich in de buurt bevond, was spedig aanwezig en gelastte overbrenging naar het St. Elisabethsgasthuis. Op weg daarheen is zij overleden.

Tijden zijn zeker veranderd: een dienstmeisje van 13 jaar oud, die de ramen op de eerste verdieping schoonmaakt, zullen we nu niet meer tegenkomen. Trouwens deze H. Leene is Hendrik Leene (Deventer 1863; Haarlem 1920), mijn overgrootvader.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)