lintje voor Jan Leene (1934) 

Ik las in de Stentor dat Jan Leene, geboren in 1923, op 29 april 2011 lid in de orde van Oranje-Nassau is geworden. Uit dit artikel:

Vanaf 1990 is de heer Leene 15 jaar voorzitter geweest van de Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel. Daarnaast vervulde de heer Leene van 1999 tot 2008 de rol van voorzitter van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond en behartigde op deze wijze de belangen van 50-plussers. Sinds 2000 was hij vanuit deze functie tevens actief binnen de stichting Welzijn senioren Kampen en vervulde hij tijdelijk de functie van penningmeester. Tegenwoordig is de heer Leene op persoonlijke titel secretaris van deze stichting.


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)